Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling
Mandag den 26. marts 2018 kl. 19:30 i klubhuset på Poppelvej 139


I overensstemmelse med §7 i love for Søvang Sportsklub indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag (skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 8 dage før Generalforsamlingen)
6. Valg af bestyrelse og suppleanter, jfr. §9 i vedtægterne
Efter tur afgår:
Irene Storm Pedersen (villig til genvalg)
Søren-Henrik Thomsen (villig til genvalg)
Alle suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant, jfr. §10 i vedtægterne
8. Eventuelt

Bestyrelsen den 22. februar 2018

© Copyright 2019 | Søvang Sportsklub | Poppelvej 139 | 2791 Dragør | Tlf: 22579501 |