Klubhuset
 
Bestyrelsen nedsatte i 2016 et Klubhusudvalg, der skal varetage vedligeholdelsen af klubhus og området omkring klubhuset.

Udvalget anbefalede, at man renoverede køkkenet. Overskabene fejlede ikke noget, så dem valgte man at beholde men hele undersektionen var i så dårlig stand, at den blev udskiftet. Arbejdet blev udført af Amager Køkken og køkkenet står klar til sæsonen 2017. Klubhuset er desuden blevet malet indvendigt både i omklædningsrummene og selve klubhuslokalet. Der er indsat nye toiletter, de gamle var kalket helt til, så de virkede ikke mere.
 
 
Køkkenet før renoveringen Køkkenet efter renoveringen
Klublokalet med nymalet loft og vægge
 
Der blev ryddet op på området omkring klubhuset, et par stor birketræer der stod ved indgangen til klubhuset blev fældet, da det gav problemer med mos på taget. Bedet udenfor klubhuset blev renset op og det er planen, at der lægges sten og sættes blomsterkrukker i stedet for.

Klubhuset er blevet vasket ned for skimmel, der er opsat nye lister, taget er renset, overdækningen er malet, hele bygningen er malet og den bagerste bygning med omklædningsrummene har fået nyt tag. Det stor vindue ud mod tennisbanerne er repareret og vi håber, det kan holde et par år mere inden det skal udskiftes.

Den gamle flagstang vil blive udskiftet med en ny fiber flagstang.  
 
 

© Copyright 2019 | Søvang Sportsklub | Poppelvej 139 | 2791 Dragør | Tlf: 22579501 |