Søvang Sportsklub

Referat fra Generalforsamling

afholdt mandag d. 16.03.2015 kl.19.30 i Klubhuset

Fremmødte: 19 medlemmer inkl. bestyrelsen

Formanden bød velkommen.

Dagsorden ift. vedtægterne

1) Knud Henrichsen blev valgt til dirigent

2) Formanden gav en generel information om klubbens mange aktiviteter: Gymnastik, Zumba, Yoga, Dart og fodbold i Kongelundshallen.

Tennis: Morten fortalte, at der er omkring 100 medlemmer. Man har afholdt arbejdsdag, kombineret dame/herredag og klubmesterskaber. Den brugerbetalte træning er meget populært, og er fortsat i Hollænderhallen om vinteren. Seniorholdet endte på sidste plads og veteranholdet endte på 2. plads i den foregående udendørs sæson. Vi har nu kun et seniorhold i KTU, da der mangler damer til veteranholdet.

Vi har fået ros fra naboerne, efter tennismedlemmer og naboer har lagt dækninger på tennisbanerne. Naboerne var meget tilfredse.

Badminton: Irene fortalte, at der er 50 medlemmer. Juleturneringen afholdt, nu også med motionister. Trekantsturneringen er også blevet afholdt, som i de seneste mange år. Der har været afholdt fællestræning med Søværnet. Der er stadig 1 veteranhold der spiller i KBKr med blandede resultater.

Fodbold: Lennart Løfberg er ansvarlig. Der er voksen træning om søndagen fra kl. 17-19.

Yoga og Zumba: Henriette Sommer er ansvarlig. Der betales kontingent af deltagerne.

Dart: Spillerne kommer udefra og spiller om onsdagen.

Beretningerne blev godkendt uden kommentarer.

3) Regnskab: Søren-Henrik Thomsen gennemgik regnskabet som viste et underskud på DKK 10.164. Årsagen til underskuddet er omkostninger i forbindelse med tennisdækningerne. Badminton har et pænt overskud, som kan dække underskuddet hos tennis. Likviditeten er ok. Vi mangler betaling fra 10 foldboldmedlemmer.

Regnskabet blev godkendt.

4) Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.

5) Indkomne forslag. Ingen.

6) Valg til bestyrelse.

Formand: Morten Skov blev valgt. Vi takker Mark Vinther for 3 års arbejde. Han vil gerne blive i bestyrelsen, men som en del af tennisudvalget.

Heather Ludvigsen og Henrik Madsen er blevet genvalgt.

Mark Vinther er blevet valgt til at arbejde i tennisudvalget.

De resterende bestyrelsesmedlemmer:

Søren-Henrik Thomsen - Kasserer

Irene Storm Pedersen - Badminton

Lennart Løfberg - Fodbold

7) Valg af revisor og suppleant.

Tage Nobæk blev genvalgt som revisor og Preben Rasmussen blev genvalgt som revisorsuppleant.

8) Evt.

Dirigenten takkede de fremmødte for god ro og orden og formanden takkede dirigenten for veludført gerning.

Generalforsamlingen var slut kl. 20.30.

Ref.: Heather Ludvigsen

18.03.15

© Copyright 2019 | Søvang Sportsklub | Poppelvej 139 | 2791 Dragør | Tlf: 22579501 |